چالش

اجرای پله دوبلکس به همراه نرده ی لیزری در شهر یاسوچ

 

۲۰۱۷۰۸۲۷_۱۳۴۵۰۷_1511429307275_4۲۰۱۷۰۸۲۴_۱۹۱۹۱۳_1511429308890_7

۲۰۱۷۰۸۲۴_۱۹۱۸۵۷_1511429306700_3

۲۰۱۷۰۸۲۴_۱۹۱۸۱۴_1511429305629_1

۲۰۱۷۰۸۲۴_۱۴۲۳۴۲_1511429308329_6

IMG_20170823_112807_1511429309442_8

۲۰۱۷۰۸۲۷_۱۳۴۴۴۷_1511429307795_5

توضیحات پروژه

مشتری:اقای جانی پور
آدرس:چهار محال بختیاری
منطقه سطحی:یاسوج
سال تکمیل:۱۳۹۶