چالش

نصب و اجرای نرده ی محوطه کارخانه سهند طرح اذربایجان

 

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۸۰۹_1511429019262_2

۲۰۱۷۰۹۲۱_۱۸۵۸۲۰_1511429020295_4

توضیحات پروژه

مشتری:شرکت سهند طرح آذربایجان
آدرس:آذربایجان شرقی تبریز
منطقه سطحی:شهرک فناوری چهار
سال تکمیل:۱۳۹۶