چالش

اجرا و نصب نرده ی جلو پنجره و نرده ی پله دوبلکس با استفاده از تسمه و قطعات ترک

 

PicsArt_11-26-03.22.00_1511697314550_4

PicsArt_11-26-03.22.55_1511697314330_3

PicsArt_11-26-03.21.23_1511697314105_2

PicsArt_11-26-03.22.19_1511697314067_1

۲۰۱۷۰۸۰۷_۱۵۲۵۱۵_1511697378987_1

۲۰۱۷۰۸۰۷_۱۱۱۳۰۰_1511697379856_3

۲۰۱۷۰۸۰۷_۱۱۱۲۴۸_1511697379285_2

توضیحات پروژه

مشتری:اقای میلانی
آدرس:آذربایجان شرقی تبریز
منطقه سطحی:میدان ساعت
سال تکمیل:۱۳۹۶