چالش

اجرای درب نفر رو  قوس دار با ورق برش شده با لیزر و قطعات لیزر

 

PicsArt_12-25-08.41.40_1514222013923_1PicsArt_12-25-08.42.34_1514222014233_2PicsArt_12-25-08.42.09_1514222014541_3

توضیحات پروژه

مشتری:آقای خبازی
آدرس:آذربایجان شرقی
منطقه سطحی:آذر شهر
سال تکمیل:۱۳۹۶