دسته: درب لیزری

درب فلزی نفر رو طرح لیزری کد ۱۹۲

    درب فلزی نفر رو اجرا با ورق های برش شده با لیزر مناسب برای دربهای ورودی ساختمان ، دربهای ورودی پارکینگ ، حیاط و لابی قابل اجرا برای درب های دو لنگه ماشین رو حیاط و پارکینگ قابل اجرا در اندازه های سفارشی مشتری قابل اجرا در طرح های متنوع در ضخامت های […]

درب فلزی دو لنگه طرح لیزری کد ۱۳۴

    درب فلزی دو لنگه اجرا با ورق برش شده با دستگاه cnc لیزر مناسب برای درب های فلزی پارکینگ و حیاط قابل اجرا در طرح های متنوع و اندازه های دلخواه مشتری در ضخامت های متفاوت و همچنین صنایع فلزی توفیقی ورق های برش خورده لیزر را در اختیار همکاران عزیز قرار میدهد […]

درب فلزی تک لنگه طرح لیزری کد ۱۲۰

    درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل اجرا برای دربهای […]

درب فلزی تک لنگه طرح لیزری کد ۹۴

  درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل اجرا برای دربهای تک […]

درب فلزی ریلی طرح لیزری کد ۸۴

    درب فلزی کشویی اجرا با ورق برش لیزر قابل اجرا در اندازه های مختلف و طرح های متنوع با ضخامت دلخواه   مزایای درب های برش لیزر نسبت به دربهای دیگه به علت یک پارچه گی دارای استحکام بالا میباشد و از  وزن سبک برخوردار است

درب فلزی یک و نیم لنگه طرح لیزری کد ۸۳

    درب فلزی یک و نیم لنگه اجرا با ورق برش شده با لیزر درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا […]

درب فلزی تک لنگه طرح لیزری کد ۷۰

      Naser Tofighi: درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل […]

درب فلزی تک لنگه طرح لیزری کد ۶۲

    درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل اجرا برای دربهای […]

درب فلزی یک و نیم لنگه طرح لیزری کد ۶۰

      درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل اجرا برای […]

درب فلزی تک لنگه طرح لیزری کد ۴۲

    درب فلزی نفر رو با ورق لیزری در طرح های متنوع قابل اجرا در هر اندازه و ضخامتی قابل اجرا برای درب های ورودی ساختمان . درب فلزی حیاط ساختمان . درب فلزی پارکینگ و درب فلزی باغ و ویلا قابل اجرا برای دربهای لولایی . ریلی و کشویی قابل اجرا برای دربهای […]