هنگامی که ما از یک نیروی کار جدید جهت پیوستن به خانواده صنایع فلزی توفیقی دعوت می نمائیم انتظار داریم که از بدو ورود به سازمان گرایش ها، دیدگاه ها و منش بن خودرو را اتخاذ نموده و نسبت به مشتریان شرکت از خود تعهد، احترام، صداقت و فداکاری نشان دهد. صنایع فلزی توفیقی نیز زمینه های پیشرفت شغلی کارکنانش را با آموزش های متنوع صنعتی و مدیریتی فراهم خواهد نمود و آنان را آماده رویارویی با چالش های بعدی خواهد ساخت.
اگر شما جویای شغلی هیجان انگیز و لذت بخش در محیطی پر نشاط و سرگرم کننده هستید که بتوانید از توانمندی های بالقوه و ذاتی خود به طور کامل بهره گیرید، صنایع فلزی توفیقی میتواند محل مناسبی برای شما باشد.
شما میتوانید درخواست خود را با تکمیل فرم استخدام به انضمام رزومه کاری خود ارسال نمایید. در اولین فرصت که جایگاهی متناسب با توانمندیهای شما ایجاد گردید با شما تماس خواهیم گرفت.

توجه:
اطلاعات مندرج در رزومه های دریافتی محرمانه تلقی خواهند شد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 مگابایت

لطفا صبر کنید