با توجه به اینكه بهبود كیفیت خدمات صنایع فلزی توفیقی از اهمیت به ‌سزایی برخوردار است و شما استفاده كننده محترم خدمات صنایع فلزی توفیقی و شما بیننده گرامی این مجموعه بهترین داور كیفیت خدمات ما می‌توانید باشید، از این رو استدعا داریم هرگونه شكایت، انتقاد، پیشنهاد و نظر سازنده خود را در مورد كلیه بخش‌های مجموعه و همكاران این شرکت از طریق فرم زیر ارسال نمایید.
این اطمینان به شما داده می‌شود كه پیغام شما در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود.

 

لطفا صبر کنید